Theatergordijnen

Algemene voorwaarden

Toneelvereniging De Oefenschool

Dit zijn de algemene voorwaarden van toneelvereniging De Oefenschool, gevestigd te Kaaspers 9, 1687 TX Wognum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40624769, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Restitutie 
Toegang tot onze voorstelling of activiteit is mogelijk met een toegangsbewijs. U dient het toegangsbewijs op verzoek te tonen aan de kassa. Bij calamiteiten of niet doorgaan van de voorstelling vanwege oorzaak binnen of buiten onze vereniging geven wij restitutie van de entreeprijs of zal de vereniging een alternatief aanbieden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de restitutie.

Mocht u als bezoeker de voorstelling onverhoopt niet kunnen bezoeken dan geven wij, op verzoek, restitutie van de entreekaarten. Er zal €0,50 per kaart in mindering gebracht worden. Wij maken namelijk gebruik van een online kaartenverkoop service en de kosten voor deze service heeft Toneelvereniging De Oefenschool voor u betaald en zal in mindering worden gebracht bij restitutie van de entreekaarten. Een verzoek tot restitutie kunt u via het contactformulier indienen.

Website oefenschool.nl 
Alle informatie op de website www.oefenschool.nl wordt met zorg samengesteld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Toneelvereniging De Oefenschool is niet verantwoordelijk voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden/websites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrechten 
Het is niet toegestaan om enige, in welke vorm dan ook, informatie zonder schriftelijke toestemming van de vereniging te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Toneelstukken en foto’s vallen onder het auteursrecht.

Klachtenservice 
Toneelvereniging De Oefenschool stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kunnen wij proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ons de kans om de service aan u en andere belangstellenden te verbeteren. Contact kun u opnemen via ons contactformulier.